•  فروش ورق لاستیکی و اورينگ در لاستیک سازی بیتا
  • لاستیک سازی
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
1559 بازدید

دیافراگم لاستیکی منجیت دار
دیافراگم لاستیکی ضد روغن
دیافراگم ptfe
دیافراگم لاستیکی ضد روغن
دیافراگم ضد اسید

تولید دیافراگم های لاستیکی درانواع مختلف ساده منجیت دار بامتریال هایNBR-EPDM-SILICON-PTFE

دیافراگم لاستیکی

دیافراگم1 (2)

 

دیافراگم لاستیکی

دیافراگم لاستیکی