•  فروش ورق لاستیکی و اورينگ در لاستیک سازی بیتا
  • لاستیک سازی
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
1022 بازدید

تولید انواع واشر تخت در لاستیک سازی بیتا در اصفهان

واشر تخت ضد روغن NBR
واشر تخت لاستیکیsBR
واشر تخت وایتون viton
واشر آبندی لاستیکی
واشر تخت مهره ماسوره

واشر تخت