•  فروش ورق لاستیکی و اورينگ در لاستیک سازی بیتا
  • لاستیک سازی
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
3104 بازدید

انواع ورق لاستیکی منجیددار و ورق لاستیکی بدون منجید با عرض۱۰۰ و۱۵۰ سانتی متر و ضخامت های ۵/۱ تا ۲۰ میلی متربه صورت دورو صاف ، یک رو آجدار و دو روی جدا از تولیدات شرکت لاستیک سازی بیتا میباشد

ورق لاستیکی آب بندی مصارف متفاوتی دارد و در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. انتخاب درست ورق لاستیکی موجب صرفه جویی در هزینه و فرآیند بهتر بکارگیری آن می شود، ضمناً باید توجه داشت که ورق لاستیکی در چه محیط و شرایطی مورد استفاده قرار می گیرد.

ورق لاستیکی epdm مناسب برای استفاده در مواردی است که مقاومت بسیار بالا در برابر آب نمک, عوامل جوی و حرارت تا ۱۲۰oC نیاز باشد و همچنین در مواردی که مقاومت در برابر اسید مورد نظر باشد ورق لاستیکی epdm کاربرد دارد .از دیگر کاربرد های ورق لاستیکی صنایع مختلف دریایی و واشر آلات خاص صنایع سیمان،پتروشیمی و…میباشد.

ورق لاستیکی یک لایه متقال عرض ١٠٠ ضخامت ٣ میلی متر ۴ میلی متر ۵ میلی متر ۶ میلی متر١٠ میلیمتر

ورق لاستیکی یک لایه متقال عرض ١٢٠ ضخامت ٢ میلی متر ۴ میلی متر ۵ میلی متر ۶ میلیمتر ٧ میلیمتر ٨ میلی متر ١٠ میلی متر

ورق لاستیکی یک لایه متقال عرض ١۵٠ ضخامت ٢ میلی متر ٣ میلی متر ۴ میلی متر ۵ میلی متر ۶ میلی متر ٧ میلی متر ٨ میلی متر ١٠ میلی متر

ورق لاستیکی یک لایه کتان عرض ١٠٠ عرض ١٢٠ عرض ١۵٠ ضخامت ١ میل ٢ میل ٣ میل ۴ میل ۵ میل ۶ میل ٧ میل ٨ میل ١٠ میل

ورق لاستیکی NBR ضد روغن:
ورق ضد روغن ضخامت یک ١ میلی متر عرض ١٠٠ عرض ١٢٠ عرض ١۵٠

ورق لاستیکی NBRضد روغن ضخامت ٢ میلی متر عرض ١٠٠ عرض ١٢٠ عرض ١۵٠

ورق ااستیکی NBRضد روغن ضخامت ٣ میلی متر عرض ١٠٠ عرض ١٢٠ عرض ١۵٠

ورق لاستیکی NBRضد روغن ۴ میلی متر ضخامت ۴ میلی متر عرض ١٠٠ عرض ١٢٠ عرض ١۵٠

ورق لاستیکی ضد روغن Nbr ضخامت ۵ میلی متر عرض ١٠٠ عرض ١٢٠ عرض ١۵٠

ورق لاستیکی NBR ضد روغن ضخامت ۶ میلی متر عرض ١٠٠ عرض ١٢٠ عرض ١۵٠

ورق لاستیکی NBRضد روغن ٧ میلی متر عرض ١٠٠ عرض ١٢٠ عرض ١۵٠

ورق لاستیکی NBRضد روغن ٨ میلی متر عرض ١٠٠ عرض ١٢٠ عرض ١۵٠

ورق لاستیکی NBRضد روغن ١٠ میلی متر عرض ١٠٠ عرض ١٢٠ عرض ١۵٠

ورق لاستیکی مقاوم روغن از جنس NBR

 

ورق لاستیکی مقاوم اسید و حرارت از جنس CSM,EPDM

ورق لاستیکی سیلیکون از جنسVMQ

ورق لاستیکی مقاوم سایش از جنس NR,BR.SBR

ورق لاستیکی مقاوم شعله از جنس CR

ورق لاستیکی عایق الکتریکیNR,SBR

 

ورق لاستیکی

 

ورق لاستیکی

ورق لاستیکی

ورق لاستیکی

ورق لاستیکی