•  فروش ورق لاستیکی و اورينگ در لاستیک سازی بیتا
  • لاستیک سازی
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
885 بازدید

پوشانش قطعات لاستیکی با هدف حفاظت یا زیبا سازی آنها فرآیندی قدیمی است.قطعات لاستیکی د رموارد متعددی باید پوشانده شوند.از جمله این موارد میتوان به پروفیل های پیوسته،ورق های لاستیکی،توپ های لاستیکی و بسیاری موارد دیگر اشاره کرد.از آنجا که در ساخت قطعات لاستیکی از مواد متعددی استفاده میشود میتوان لاستیک ها را زیرآیند های بسیار پیچیده ای دانست.لاستیک ها موادی نوم و انعطاف پذیر هستند و در برخی کاربردها تهت تنش های کششی پیچش یا فشاری با میزان تغییر طول بالا قرار میگیرند و این مسئله انتخاب پوشش برای قطعات لاستیکی را دشوار تر میکند.