در گذشته جهت شناسايي پارامترهاي موثر در يك فرآيند از روشهاي سعي و خطا استفاده ميشد. اما بهره گيري از اين روش مستلزم صرف زمان و هزينه فراوان ميباشد. امروزه با استفاده از نرمافزار هاي المان محدود ميتوان بدون صرف هزينه و زمان جهت ساخت اجزاي قالب، فيزيك فرآيند را مورد ارزبابي قرار داده و رفتار ماده را پيش بيني نمود. همچنين اثر پارامترهاي دخيل در فرآيند را مورد ارزيابي قرار داد. در روشهاي سنتي شكلدهي فلزات معمولا از سنبه و ماتريسهاي صلب جهت فرم دهي قطعه استفاده ميشد. اما بهره گيري از اين نوع قالب ها سبب افزايش هزينه و زمان توليد ميگردد. همچنين امكان توليد قطعات پيچيده كه داراي شيب منفي هستند و يا دهانه تنگ تر از بدنه دارند توسط قالبهاي صلب سنتي تقريبا غير مقدور ميباشد. طي سالهاي اخير بهره گيري از لايه هاي انعطاف پذير در شكل دهي فلزات توجه خاصي را به خود جلب كرده است

ضخامت لاستيک

در روش شكل دهي با بالشتك لاستيكی ساخت يكي از نيمه هاي قالب حذف شده و به جاي آن از لايه لاستيکی استفاده ميشود. اين لاستيك در واقع عامل انتقال نيرو از پرس به ورق خام بوده و موجبات اعمال يك فشار هيدرو استاتيك را در پشت ورق فراهم ميآورد. در اثر اعمال اين فشار ورق به فرم ماتريس زيرين در آمده و فرم مطلوب روي آن ايجاد ميگردد. استفاده از روش شكل دهي با باشتك لاستيكي از يك سو سبب كاهش در هزينه و زمان ابزارسازي شده و از سوي ديگر علاوه بر كاهش احتمال چروكيدگي امكان توليده قطعات پيچيده نيز توسط اين روش مقدور ميباشد. در خصوص معايب اين روش ميتوان به مواردي نظير عمر خستگي لاستيک، پايداري حرارتي محدود لاستيك، انرژي بالاي مصرفي در اين روش و ... اشاره نمود. در زمينه شكلدهي ورقهاي فلزي با لايه لاستيكي تاكنون تحقيقات فراواني توسط افراد مختلف صورت گرفته است

افزايش ضخامت لاستيك موجب افزايش نيروي پرس شده و در يك كار پلاستيك ثابت بر روي نمونه ميزان انرژي كل فرآيند را افزايش ميدهد. البته با توجه به نتايج اگرچه با افزايش ضخامت لاستيك بازگشت فنري كاهش مييابد ولي تاثيري در پرفيل تغيير فرم نداشته و از طرفي موجب افزايش چشمگير نيروي پرس و كاهش بازده فرآيند مي گردد. بطور كلي ميتوان اين چنين اذعان نمود كه كاهش ضخامت لاستيك موجب بهبود فرآيند و افزايش راندمان و كاهش نيروي پرس ميگردد.

نتیجه یک تحقیق در باره اثر ضخامت لاستيک بر فرآيند شكل دهي توسط رينگ انعطاف پذير

افزايش ضخامت لاستيک تاثير قابل ملاحظهاي بر انطباق ورق و شيار ندارد
-2 در يك جابجايي ثابت سنبه با افزايش ضخامت لاستيک بازده فرآيند كاهش مي يابد
-3 در يك جابجايي ثابت سنبه با افزايش ضخامت لاستيک و نيروي مورد نياز براي پرس افزايش مي يابد
-4 با افزايش ضخامت لاستيك ميزان جابجايي سنبه جهت تغيير فرم نمونه كاهش مييابد
-5 در يک جابجايي ثابت سنبه با افزايش ضخامت لاستيک ميزان بازگشت فنري كاهش مي يابد
-6 در يک جابجايي ثابت سنبه با كاهش ضخامت لاستيک ميزان كاهش ارتفاع لوله با روند رو به رشدي همراه خواهد بود

  آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، خیابان امام خمینی، بعد از شهرک قدس، روبروی اداره برق شمال غرب

شماره همراه: 09131090640

کارشناس فروش : 09139154626

شماره تماس دفتر: 03133208430

شماره فکس: 03133248505

کد پستی:8187147991

Imail:این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید