نئوپرن CRبا نام تجاری بای پرن و بوتاکلر دارای مزایای زیر میباشد

مقاومت ذاتی خوب در برابر شعله

مقاومت متوسط دربرابر روغن و بنزین 

چسبندگی عالی به الیاف و فلزات

مقاومت خیلی خوب در برابر شرایط جوی اوزون و سایر پیرسازی طبیعت 

مقاومت خوب در برابر سایش و ترک زایی خمشی

مقاومت خیلی خوب در برابر بازها و اسیدها

 

آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، خیابان امام خمینی، بعد از شهرک قدس، روبروی اداره برق شمال غرب

مدیریت: وحید محمدحسینی

شماره همراه : 09131090640

کارشناس فروش : 09139154626

شماره تماس دفتر: 03133208430

شماره فکس: 03133248505